+31 645116553 info@cbli.nl
Selecteer een pagina

CBLI curriculum van het jaar
2019 – 2020

CBLI JAAR 1 – Certificaat voor de Christelijke Bediening

1. Bovennatuurlijke Bedieningen
• Dit is een gedetailleerde studie van de bediening in de kracht van de Heilige Geest. Het is uitermate nuttig voor een ieder die zichzelf wil ontwikkelen en de dynamische Nieuwe Testament discipel wil worden, die God voor hun bedoeld heeft om te zijn.

2. Realiteiten van de Nieuwe Schepping
• Deze studie zal de machtige waarheden openbaren van wat het betekent om een nieuwe schepping te zijn in Jezus Christus. Deze waarheden betreffen Gods woord en de Nieuwe Schepping, Voordelen en Rechten, Ons Beeld van de Vader en de Zoon, in Christus, Onderdeel zijn van de Goddelijke Natuur, Inwisselen van ons Oude Zelfbeeld en veel meer.

3. Strategieën voor het Bouwen van de Gemeente
• Eén van de meest noodzakelijke studies voor de toestanden in de hedendaagse gemeenten. Deze leergang behandelt al de Bijbelse elementen die te maken hebben met de opbouw van het bestuur van de lokale gemeente – van een gedetailleerde studie van Ouderen en Diaken tot kwesties als discipline.

4. Interpretatie en Bestudering van de Bijbel
• Een gedetailleerde studie van Bijbelse hermeneutiek, de wetenschap van interpretatie. Begrijpen wat het vergt om boodschappen van verschillende literaire stijlen van de Bijbelse boeken te interpreteren en toe te passen.

5. Geestelijke Oorlogvoering
• Dit is een erg waardevolle en verplicht studieonderdeel voor een ieder die zijn rechtmatige plaats wil bezetten in de strijd van de eindtijd. Het is prachtig verpakt en u bent verzekerd van nieuwe ontdekkingen, die u boven het gemiddelde zal plaatsen in de bediening.

6. Overzicht van het Oude Testament
• Dit onderdeel kijkt naar de algemene achtergrond van het Oude Testament, de formatie van het kanon, data, auteurs en de bedoelingen van verschillende boeken. Een onderdeel dat vereist is voor alle nieuwe studenten.

7. Overzicht van het Nieuwe Testament
• Dit onderdeel kijkt naar de algemene achtergrond van het Nieuwe Testament, de formatie van het kanon, data, auteurs en de bedoelingen van verschillende boeken. Een onderdeel dat vereist is voor alle nieuwe studenten.

8. Overzicht van Bijbelse Doctrines
• Onderzoek naar hoe de voornaamste overtuigingen opgepikt zijn vanuit de geschriften.

CBLI JAAR 2 – Diploma in Christelijke Bedieningen

Module 1: – Bovennatuurlijke Bediening van de Heilige Geest (uitgebreid)
• Begrijpen van de gaven van Jezus
• Geestelijke strijdvoering
• Overzicht van Goddelijke Genezing (met de kijk op de geest van zwakheden )
Deze module geeft de student de kans om de introductie van de bediening van de Heilige Geest in het leven van Jezus Christus te onderzoeken.
Het boek Handelingen zal een van de studiematerialen zijn om de student verder toe te rusten met het machtige werk van de Heilige Geest in de vroege Gemeente. Hoe is de Gemeente van God gestart en hoe is het gegroeid door middel van de kracht van de Heilige Geest? Wat waren aanvankelijk de uitdagingen? Wat waren de verscheidene katalysatoren voor groei? Wat waren de verschillende hoofdpunten voor verandering die momentum creëerde in de vroege Gemeente? Deze en vele andere vragen zullen uitgebreid aanbod komen in deze module.
Tijdens deze module zal de student vertrouwd raken met de vruchten van de Heilige Geest en de manifestatie van de vruchten van de Heilige Geest. De student zal volledige getraind worden in de herkenning en de groei van de vruchten van de Heilige Geest.
Bovendien is activatie van geestelijke gaven onderdeel van de module. Er is een onderdeel in deze studie waar de student getraind wordt om zijn geestelijke gaven te ontdekken en het belang van het uitoefenen van hun geloof middels hun nieuw ontdekte gaven en/ of hun reservoir van als het ware slapende gaven geactiveerd wordt. Er zal een praktische activatie bijeenkomst zijn, naargelang de leiding van de Heilige Geest tijdens de studie, waar er de gelegenheid zal zijn voor vulling met de Heilige Geest. Naast de studie van de geestelijke gaven zal de nadruk liggen op de gaven van Jezus Christus in hedendaagse Gemeente van God.
Behalve geestelijke strijdvoering en training van geestelijke genezing en gezondheid, zal het bidden voor de zieken en het uitwerken van wonderen meegenomen worden als basistraining in de module bovennatuurlijke bediening van de Heilige Geest.

Module 2: – De Dienaar en de Bediening
Deze module is opgezet om lering te geven over de man of vrouw die door God gebruikt wordt. Er zal uitgebreid stilgestaan worden bij de integriteit van de dienaar en de bediening. De focus zal liggen op het maken van een leider in het perspectief van God.

Module 3: – Koninklijke Structuren
Deze module leert ons het belang van het bouwen van structuren om duurzame groei in de gemeente te behouden. Het leert ons ook over hoe de koninklijke cultuur teruggebracht kan worden, voor een zekere orde, om de cultuur in een regio te vestigen. In deze module zal de student het volgende leren:
• Verschillende typen goddelijke ordes
• Hedendaagse beweging van de heilige
• Resultaatgeoriënteerde leiderschap

Module 4: – De Ongewone Leider
• Opbouwen van een team
• Leiderschapsontwikkeling
• Training en facilitatie
• Het priesterschap van de gelovige
• Werelds versus Geestelijk leiderschap
Dit onderdeel leert ons het belang van leiderschap in elke organisatie en vooral in het concept van het Koninkrijk. Het legt de nadruk op de rol van de leider in het richting geven aan de organisatie, op een wijze waarbij de potentie van alle partijleden wordt benut en gebruikt ten behoeve van allen.

Module 5: – Visie, Missie, Implementatie & Kernwaarden
Dit onderdeel leert ons het belang van het uitvoeren van de bediening gebaseerd op een door God gegeven visie; hoe men Gods visie voor de bediening vastlegt; hoe men een visie statement schrijft, die specifieke richting geeft aan activiteiten voor de bediening.

MODULE 6: – Christenen in politiek
• Het begrijpen van de 10 geboden
• De bedoeling van politiek
• Politiek in de Bijbel
• Begrijpen van argumenteren en debatteren
• Introductie van nieuwe wetsvoorstellen
Deze module is geen gebruikelijke studie binnen een Bijbelschool. Echter, waar er een nood was in de geschiedenis, is de Gemeente van God altijd opgestaan om het antwoord te geven en een licht te zijn (Mattheus 5:14-16).
In deze module zal de student geïntroduceerd worden aan een globaal wereldbeeld van het Christendom, ofwel de rol van de Christen.
De globale verschuiving van een meer traditionele denkwijze naar een postmoderne wijze van argumenteren, haalt de wereld weg van moraliteit en waarden die primair zijn voor het welzijn van de menselijke families. Deze module zal de student op een reis brengen van het ontdekken van het doel van politiek en hoe de Christen onderdeel kan worden van de besluitvormers in elke gemeenschap waar zij het voorrecht hebben om te dienen (1 Timotheüs 2:15).
Wordt politiek teruggevonden in de Bijbel? Als dit het geval is, hoe heeft het geholpen om de wereld in de dagen van Christus te vormen en op welke wijze zal het betrekking hebben op de toekomst van het Christelijke geloof in moderne tijden? Behoort de Christen passief of actief te zijn in de politieke arena? Is de Christen onderdeel van de menselijke familie en is er voor de Christen een door God gegeven verantwoordelijkheid om te handelen op het gebied van politiek? Deze vragen zullen beantwoord worden in deze module en er zal een praktisch beraad uitgevoerd worden door de studenten en sprekers.
In deze module zal de student de basale verschillen leren over hoe te argumenteren en debatteren en hoe nieuwe wetsvoorstellen tot wetten gemaakt worden. In 1 Petrus 3:15 moedigt het geschrift de Christen aan om gereed te staan om het geloof te verdedigen wanneer de nood zich voordoet. Dit is geen onderdeel waarbij er verontschuldigingen gemaakt zullen worden, maar de basisprincipes zullen in deze module worden gebruikt om de student verder uitleg te geven over de noodzaak om het geloof te verdedigen op alle niveaus van de maatschappij.

Module 7: – Christelijke Raadgeving
Deze module leert ons de verschillen tussen wereldse raadgeving versus Christelijke raadgeving. Het zal dieper ingaan op de ethiek van Christelijke raadgeving