+31 645116553 info@cbli.nl
Selecteer een pagina

Claypot Bible
Leadership Institute

Claypot bible leadership Institute (CBLI)

LEADING THE CHANGE

“Leiderschap is de kunst om te inspireren tot moed voor een positieve verandering”

Alexander Emoghene

Welkom bij Claypot bible and leadership Institute (CBLI)

Onze visie is om u toe te rusten en voor te bereiden op een voortreffelijke vervulling van uw doelstelling. Na dit programma zult u een diepere en betekenisvollere wandel en dienstbaarheid hebben met God.

CBLI leidt de verandering.

2 Timotheüs 4:5 … Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Welkom bij Claypot bible and leadership Institute (CBLI)

Onze visie is om u toe te rusten en voor te bereiden op een voortreffelijke vervulling van uw doelstelling. Na dit programma zult u een diepere en betekenisvollere wandel en dienstbaarheid hebben met God.

CBLI leidt de verandering.

“Leiderschap is de kunst om te inspireren tot moed voor een positieve verandering”

Alexander Emoghene

2 Timotheüs 4:5 … Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

DE MINISTER EN DE BEDIENING.

Dit is een fundamentele leergang voor degene die de roep van God over hun leven voelen. Voelt u deze roeping? Wilt u het hart begrijpen van een effectieve minister? Deze module zal de studenten verlichten en bekrachtigen om hun volledige potentie te bereiken.
studieprogramma
BOVENNATUURLIJK BEDIENING VAN DE HEILIGE GEEST
Leer alles over de Heilige Geest en Zijn werk in de gemeente in deze dagen. Ontdek uw geestelijke gaven. Activeer uw geestelijke gaven en leer hoe u de geestelijke gaven in anderen vrijzet.
MODERNE EVANGELISATIE
Hoe wenden we ons tot dit moderne tijdperk? Ontdek en begrijp moderne evangelisatie door gebruik te maken van moderne middelen om aloude waarheden te communiceren.
ONGEWOON LEIDERSCHAP
Deze module is opgebouwd om te voorzien in praktische leiderschapsprincipes, strategieën en wegen tot succes. Deze module is bruikbaar voor individuen in de hoedanigheid van leiderschap.
INTENSIEVE STUDIE OVER ISREAL EN DE GEMEENTE
Heeft God een eindtijd plan en doelstelling voor zowel Israël als de gemeente?
Sprekers
Apostel Richard

Apostel Richard

Student | Apostel

Apostel Paulus schreef in 1 Timoteüs 3:1-7 en doet ons daar zien dat het verlangen naar een leiderschapspositie een goed iets is, maar dat het enkel hebben van een verlangen niet voldoende is voor effectiviteit. Verder licht hij toe welke morele kwaliteiten een leider behoort te hebben. In de afgelopen tijden hebben vele leiders, als gevolg van morele terugval, ongekende tegenspoed naar hun families gebracht, relaties verwoest, het vertrouwen dat in hun is gezet werd door hun achterban en degene die zij leiden verraden, en daarmee hebben zij smaad gebracht op de naam van God. Iedere keer als leiders in het koninkrijk een slecht voorbeeld laten zien, dan beperken we ons niveau van impact en invloed. Wanneer leiders in een gemeenschap falen om exemplarisch te zijn, dan verliezen de mensen in de cultuur het vertrouwen in de stem van hun leiders. Vertrouwen is het meest belangrijke en krachtige middel dat we hebben in ons arsenaal van effectief leiderschap. Zodoende is het mijn verlangen om groots leiderschap ontwikkelt te zien worden in elke sfeer van het leven, zodat belemmeringen geminimaliseerd worden en potentie gemaximaliseerd, terwijl we God’s doelstellingen en plannen op aarde zien te bevorderen.

Dr. Richard Onebamoi

Alexander Emoghene

Alexander Emoghene

Hoofdpastor | Leraar

Als stichter en hoofdpastor van Claypot Church International, heeft pastor Alexander Emoghene door de jaren heen een sterke passie ontwikkeld om de volgende generatie leiders op te brengen. Pastor Alexander is een geïnspireerde visionair, auteur en spreker, die zijn luisteraars inspireert door het woord van geloof, leiderschap en algehele empowerment. Door de genade van God, heeft hij vele geïnspireerd om hun roeping in het leven te realiseren, door de geestelijke en praktische aanpak van zijn onderwijsbediening. Onder zijn leiderschap is de bediening groeiend, met een levendige mix van multi-nationale, multi-raciale en multi- generationele parochianen. Pastor Alexander reikt en raakt de hart van de gemeenschap met een boodschap van liefde en hoop. Hij is getrouwd met  Pastor Judith Emoghene, de assistent Pastor van Claypot Church International. Zijn favoriete leiderschapsquote is:

“Leiderschap is de kunst om te inspireren tot moed voor een positieve verandering”…

Alexander Emoghene

Ed van de Peppel

Ed van de Peppel

Een sociaal ondernemer met ervaring in commerciële bedrijven, non-profit organisaties en de Rotterdamse politiek in diverse functies. Kennis delen in het streven naar een inclusieve samenleving is zijn missie. Christendom en politiek in onze tijd vraagt om inspirerend leiderschap.

Onderstaand twee teksten, een wereldse in onze tijd van de Nederlandse overheid en een religieuze van apostel Paulus uit een brief die 1960 jaar geleden is geschreven.

“Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”

www.denederlandsegrondwet.nl

“U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.”

Romeinen 12.2

De tekst uit de Nederlandse grondwet laat zien dat geloofsbeoefening begrenst kan worden door democratisch aangenomen politieke wetten. De tekst uit de brief van apostel Paulus roept op tot verandering, maar hoe?

Neem contact met ons op

BEGIN MET BOUWEN AAN JE TOEKOMST

Claypot Bible Leadership Institute

Spoorlaan 2
2908 BG
Capelle aan Den Ijssel

0031 6 123 456 78